کاهش حس بویایی پس از عمل بینی: علل و راه‌های مقابله