مراقبت های بعد از عمل

ژوئن 14, 2023

مراقبت های پس از جراحی زیبایی بینی

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر علیرضا عالیان تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی زیبایی بینی در صورت سپری خواهید کرد.
ژوئن 14, 2023

مراقبت های بعد از جراحی جراحی پلک

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر علیرضا عالیان تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی پلک سپری خواهید کرد.
ژوئن 14, 2023

مراقبت های پس از تزریق چربی در صورت

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر علیرضا عالیان تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل تزریق چربی در صورت سپری خواهید کرد.
ژوئن 13, 2023

مراقبت های بعد از جراحی پروتز چانه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر علیرضا عالیان تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل پروتز چانه سپری خواهید کرد.